HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Nhất tâm cầu nguyện

Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
NGUYỄN THANH QUANG
Pháp danh Chí Pháp

Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Việt Nam Tại Âu Châu
Nguyên Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Vĩnh Long (VN) từ năm 1953 đến năm 1970
Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Miền Huệ Quang (VN) từ năm 1964 đến năm 1973
Nguyên Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu từ ngày thành lập đến năm 1991
Nguyên Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại nhiệm kỳ 2002-2004

Xả báo thân hồi 20g40′ ngày 26/7/2017 (nhằm ngày mùng 4 tháng 6 Nhuận năm Đinh Dậu)  tại Hòa Lan – Hưởng thọ 84 tuổi.

Nhất tâm nguyện cầu Chơn Linh nhất niệm vãng sanh An Lạc Quốc.

Thành kính phân ưu cùng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu
và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

1284 lượt xem