Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
NGUYỄN THANH QUANG
Pháp danh Chí Pháp

Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Việt Nam Tại Âu Châu
Nguyên Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Vĩnh Long (VN) từ năm 1953 đến năm 1970
Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Miền Huệ Quang (VN) từ năm 1964 đến năm 1973
Nguyên Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu từ ngày thành lập đến năm 1991
Nguyên Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại nhiệm kỳ 2002-2004

Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân vào lúc 20 giờ 40 phút (giờ Âu Châu) ngày 26 tháng 7 năm 2017
(nhằm ngày mùng 4 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu) tại Hòa Lan – Hưởng thọ 84 tuổi

— oOo —

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG:

– Ngày 27/07/2017 – Tại tư gia:
• 13g00 : Lễ nhập quan.
– Từ 28/07/2017 đến 30/07/2017 – Tại tư gia:
• 18g30 – 19g30: Phúng viếng.
• 19g30 – 21g00: Thiết lễ kỳ siêu.
– Từ 31/07/2017 đến 03/08/2017 – Tại tư gia:
• 19g30 – 21g00: Thiết lễ kỳ siêu.
– Ngày 04/08/2017 – Tại chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan:
• 19g30 – 21g00: Thiết lễ kỳ siêu.
• 21g00 – 23g00: Lễ Tưởng Niệm và Lễ Phủ Kỳ Gia Đình Phật Tử.
– Ngày 05/08/2017 – Tại chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan:
• 11g00 – 13g00: Lễ tiễn biệt.
• Di quan.

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG:

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu
Hội Đồng Cấp Dũng – Cấp Tấn GĐPTVN Tại Âu Châu
Gia Đình Phật Tử Chánh Tín, Hòa Lan
Tang Gia Cố Huynh Trưởng.Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang

HỔ TRỢ TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG:

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu
Gia Đình Phật Tử Chánh Tín, Hòa Lan

—— oOo ——

KHẤP BÁO CỦA BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI:

KHẤP BÁO CỦA BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN (QUỐC NỘI):

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Khấp báo:

Chơn linh Huynh Trưởng cấp Dũng

NGUYỄN THANH QUANG

Pháp  danh Chí Pháp

 Đã vĩnh viễn xả bỏ báo thân vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017
(nhằm ngày mồng 4 tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu) tại Hòa Lan, hưởng thọ 84 tuổi

Các chức vụ đã đảm nhận:

  • Cố vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Việt Nam tại Âu Châu
  • Nguyên Thành Viên BHD GĐPT Việt Nam tại Âu Châu từ ngày thành lập đến năm 1991
  • Nguyên Thành Viên BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, Nhiệm Kỳ 2002 – 2004
  • Nguyên Thành Viên BHD GĐPT Vĩnh Long từ năm 1953 đến 1970
  • Nguyên Đại diện Miền Huệ Quang, Việt Nam từ 1964 đến 1973

Thông tin lễ tang Huynh Trưởng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang sẽ được cập nhật.

  Nguyện cầu chơn linh thượng phẩm thượng sanh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

 

2503 lượt xem