Bài giảng
KINH KIM CANG TRONG HỆ TƯ TƯỞNG BÁT NHÃ

dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng Bậc Lực 1 GĐPTVN Tại Hải Ngoại

Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu thuyết giảng
Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới thực hiện

Truyền tải trực tuyến bắt đầu từ 03g00 ngày 09/07/2017

1734 lượt xem