Lễ Kỳ Siêu – Tưởng Niệm và Lễ Phủ Kỳ Sen Trắng

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang

Ngày 04 tháng 08 năm 2017

tại Utrecht, Hòa Lan

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang, Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng GĐPT VN, Cố Vấn GĐPT VN tại Âu Châu, Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT VN tại Miền Huệ Quang, Việt Nam, Nguyên Thành viên BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại, Nguyên Trưởng Ban HD GĐPT VN tại Âu Châu đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Thành Phố Utrecht, Hòa Lan, hưởng thọ 84 tuổi.

Thừa Ủy Nhiệm của Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại cùng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Âu Châu đã tiến hành, cùng Tang Gia tổ chức Tang Lễ.

Lễ KỲ SIÊU – TƯỞNG NIỆM và

LỄ PHỦ KỲ SEN TRẮNGVòng Hoa Tưởng Niệm của các BHD và Đơn vị GĐPTLể Phục Tang Di quan đến Địa điểm Hành Lễ Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm do Chư Tôn Đức Chứng Minh

Lễ Chào cờ  Sen Trắng

HTr Cấp Dũng Thị Lộc – Võ Văn Mai, thay mặt BHD GĐPT VN trên Thế Giới trao Kỳ hiệu Hoa Sen Trắng  cho HTr Tâm Bạch, Phó TB HD GĐPT VN tại Hải Ngoại , để tiến hành Lễ Phủ Kỳ Sen Trắng

Lễ Phủ Kỳ Sen Trắng

Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam khi đã phát nguyện đeo Hoa Sen ,,,..là trọn đời vẫn đeo Hoa Sen 

HTr Nguyên Hòa – Phạm Phước Thuận, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại ÂU CHÂU, chủ trì Nghi Lễ 

 Cảm từ của Bà Quả Phụ NGUYỄN THANH QUANG và Ái Nữ của HTr CHÍ PHÁP là Htr DIỆU AN Nguyễn Thị Mỹ Ngữ

Nguồn: http://gdpthaingoai.org

497 lượt xem