BHD GĐPT Thừa Thiên đã tham dự Lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 47 của GĐPT Mỹ Lợi. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm vào hồi 14g15 ngày rằm tháng bảy Đinh Dậu, với sự hiện diện của 100 đoàn sinh và hơn 70 quý bác quý anh chị trong khuôn hội, trong ban bảo trợ ban cựu huynh trưởng, và các đơn vị bạn.

Về tham dự buổi lễ có sự hiện diện Htr cấp dũng Anh Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín, trưởng ban HD GĐPT Thừa Thiên đã chủ toạ buổi lễ và ban huấn từ. Anh đã khẳng định hướng đi của GĐPT Việt Nam và hy vọng trong thời gian sớm nhất anh em màu lam sẽ ngồi lại với nhau, chung một mái nhà.

Sinh hoạt Phật sự tốt đẹp tại Mỹ Lợi khẳng định sự phối hợp ăn ý mang tinh thần lục hoà giữa khuôn hội, ban bảo trợ, ban cựu huynh trưởng với GĐPT, cũng như giữa GĐPT đối với những đơn vị bạn.

393 lượt xem