Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thành Kính Phân Ưu

Nhận được ai tin

Cụ Bà: Phạm Thị Khí

Pháp Danh: Quảng Thuyên 

Sanh ngày: 03 – 06 – 1929

Nguyên quán: Lệ Thủy – Quảng Bình

Là Thân Mẫu của HTr Cấp Tín Quảng Hiệp – Trần Hữu Hào

Ủy viên BHD GĐPT Bình Định

Đã xả bỏ báo thân vào lúc 8h ngày 03 – 09 – 2017

Hưởng Thọ: 98 Tuổi

Tại Tư Gia: 77 Tăng Bạt Hổ – TP Quy Nhơn – Bình Định

Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới Thành Kính Phân Ưu cùng Tang gia hiếu quyến HTr  Quảng Hiêp – Trần Hửu Hào

Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà sớm được vãng sanh Cực Lạc Quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

1069 lượt xem