Lễ Thỉnh Sư
Chuẩn bị LỄ CHÀO CỜ

Hòa Thượng hướng dẫn đồng chúng lễ Phật

Chị Tổng Thư Ký tuyên đọc quyết định

Anh Trưởng Ban trao Gia Đình kỳ và dấu ấn GĐPT Chánh Kiến

Đạo Từ của HOÀ THƯỢNG THÍCH PHƯỚC NHƠN

SƯ CÔ Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT CHÁNH KIẾN Ban Đạo Từ

Lời Khuyến Tấn của Trưởng BHD GĐPT tại UĐL

 Vài lời chúc mừng của Anh Đại Diện Miền TỊNH KHIẾT

Quan khách

Chụp hình lưu niệm

428 lượt xem