HÓA THÂN CỘI TÙNG GIÀ

Kính ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh

Kính bạch Ôn Thượng Thủ

Ôn ơi!
Ôn đi rồi
Thoáng đó, thoáng đây
Sóng nước chống chèo
Những lúc thế sự gian truân
Anh em Gia Đình Phật Tử chúng con nơi nào nguy khốn
Ôn đến…
Như là thiên thạch trụ
Bảo bọc vỗ về tổ chức chúng con.
Sống trong lòng Ôn trong vòng tay che chở
Y vàng hóa đạo, tâm từ tỏa hương
Chúng con yên tâm hành hoạt.
………………….
Từ biên địa hạ tiện Bình Phước, Bình Thuận cô thân
Từ Tây Nam Phần gian khó
Ra ngoài xứ Huế, về Di Linh, Đà Lạt
Khánh Hòa, Phan Thiết… rải khắp Trung-Nam
Ra đến Thế Giới, Đông, Tây, GĐPT Hải Ngoại các anh chị Lam Viên
Có Ôn là cả bầu trời
Có Ôn để được bao lời chở che
Mới đây thôi!
Tại Viên Thành Tự, Ôn ra lời đời, đạo.
Để ma quân thuở ấy phải cúi đầu
Và mới đây thôi!
Tại Phật Ân – ơn Tam Bảo – trong đại hùng bửu điện
Trước Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh
Và trước tất cả đại diện Huynh Trưởng các cấp, các tỉnh thành
Ôn nói lời tri niệm về Giáo Hội
Về Chư Anh Linh, Tôn Túc, Tiền Bối Hữu Công
Chư Thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân
Mở lời hoài niệm xưa – bảo ban cho nay, việc tốt phải làm
Sao cho xứng là đàn con hiếu đạo
Lời Ôn nhỏ nhẹ, ân cần
Lời Ôn nhả ngọc phát ban suối từ
………………….
Rồi sáng nay
Tin về mang hơi lạnh!
Ôn đi rồi!… Đi thật rồi!… Xa hẳn chúng con
“Đàn con dại, từ lâu vất vưởng”
Nương vào Ôn xa bão lũ mê cuồng
Ôn ơi! Hay là Ôn “đã báo”
Một niệm lành sẽ đến với chúng con.
Từ đây, này “việc tổ chức sẽ khinh an
Không có khó, không việc gì phải lo nghĩ
Bền tâm, kiên định khó nào cũng qua
Ôn đi đây việc nhà đã nhẹ, gác mái chèo lòng Ôn nhẹ thênh thang”
Cho hôm nay và ngày mai
Đàn em chúng con sẽ nở được nụ cười
Anh em chung hướng, việc gì cũng xong.
————o0o————
Thôi rồi! Ôn đã đi rồi!!!
Chúng con cúi đầu, suy nghiệm và chắc chắn một điều,
Hôm nay, trong bầu trời dân Việt
Rất nhiều người, nhiều người đang khóc!
Chỉ riêng Ôn
Hàm tiếu một nụ cười
Chúng con quy đầu đảnh lễ
Nụ cười trọn vẹn của Ôn
Kính cẩn dâng Ôn ba lạy và lời xin kính tiễn.

Anh chị em chúng con Lam Viên Bình Phước – Việt Nam

Thành tâm cung tiễn!…

1112 lượt xem