BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
vừa hay tin:

GIÁO SƯ TRẦN QUANG THUẬN
Pháp danh TÂM ĐỨC – Tự TRÍ KHÔNG
Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

– Nguyên Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam NK.1961-1964.
– Nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ.
– Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu – Kế Hoạch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại – Hoa Kỳ.
– Nguyên Giám Đốc Trung Tâm Học Liệu Phật Giáo California – Hoa Kỳ.

Sinh ngày 2 tháng 7 năm 1930 tại Thừa Thiên – Huế
đã xã báo thân hồi 10g45′ ngày 28 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 11 năm Đinh Dậu)
tại bệnh viện Kaiser Fontana, Los Angeles, California, Hoa Kỳ – Hưởng thọ 88 tuổi.

Nguyện cầu Hương Linh nhất niệm vãng sanh An Lạc Quốc

Thành kính phân ưu cùng toàn thể Tang Gia Quyến Thuộc 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

1583 lượt xem