Đề tài:TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ

TT giảng sư THÍCH NGUYÊN HIỀN ( Phần 1)

Bậc Lực Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại

Vào lúc 3 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2017 ( giờ VN)

Được truyền trực tiếp hệ thống youtube

2183 lượt xem