Sáng ngày 20/2/2022, tại tổ đình chùa Long Thọ TP Long Khánh. Chứng minh HT trụ trì chùa Bảo Sơn, Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, trưởng ban cố vấn GĐPT Đồng Nai, Hòa Thượng Trụ trì chùa Long Thọ, Chư tôn đức Ni giáo thọ GĐPT Đồng Nai. Thường vụ BHD GĐPT Đồng Nai và Ủy viên phụ tá Ủy Viên và gần 100 HTr học viên tham dự buổi lễ khai khóa tu học huynh trưởng trường kỳ của tổ chức GĐPT Việt Nam.
 Tin – ảnh: VP – BHD GĐPT Đồng Nai

3506 lượt xem