ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH
ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Kính Dâng Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư Tại Lễ Tưởng Niệm

Vào Lúc 19 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2017

Video clip: Điếu Văn Tưởng Niệm của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

Xem văn bản: Điếu văn Lễ Tưởng Niệm tại đây

Nhóm Phóng Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1663 lượt xem