ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH
ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT VIỆT NAM
Cung tuyên tại Lễ Tưởng Niệm

Vào lúc 19h00 ngày 29 tháng 11 năm 2017

Video : Điếu Văn Tưởng Niệm

Xem văn bản: Điếu văn Lễ Tưởng Niệm tại đây

Nhóm Phóng Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

2943 lượt xem