BHD GĐPTVN Tại Hải Ngoại: Tổ chức Lễ Truy Niệm Cố Cư Sĩ Tâm Đức – Trần Quang Thuận

Lễ TRUY NIỆM CỐ CƯ SĨ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK được

     HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM và HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH GHPGVNTNHK

long trọng cử hành vào lúc 11 giờ sáng Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, Thành phố Wesminster, California, Hoa Kỳ.

**

Chư TÔN ĐỨC Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Cùng Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng NI

tham dự TANG LỄ 

Cố Cư Sĩ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN

Thừa Ủy nhiệm BHD GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI, Phái Đoàn BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại và Phái Đoàn BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ đã tham dự Buổi LỂ TRUY NIỆM

Chư Tôn Đức, Giáo Phẩm và Quan khách tham dự Tang lễ

Htr Cấp DŨNG TÂM ĐĂNG, Trưởng Ban HD Hải Ngoại, Thừa ủy nhiệm BHD GĐPT VN Trên Thế Giới :

Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,

Kính thưa Quý Vị Cư Sĩ, Quý thân hào nhân sĩ, Quý BHD, Quý Huynh Trưởng GĐPT VN hiện diện.  Kính thưa Bà Giáo Sư Trần Quang Thuận, cùng toàn thể Tang gia hiếu quyến

             GĐPT là một tổ chức Giáo dục, luôn tôn trọng sự tri ân và báo ân,  trên tinh thần đó, thừa Ủy nhiệm BHD Trung Ương GĐPT VN Trên Thế Giới, chúng con, chúng tôi, hiện diện trong Lễ TRUY NIỆM hôm nay, để thay mặt BHD Trung Ương GĐPT VN, cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT VN trên toàn Thế Giới, góp lời cầu nguyện Chơn linh của Cố Cư Sĩ Giáo sư Tâm Đức Trần Quang Thuận, sớm vãng sinh Cực lạc Quốc và thành kính chia buồn cùng Bà Giáo sư Trần Quang Thuận và Toàn thể tang gia hiếu quyến.

            Cư Sĩ Giáo Sư Tâm Đức Trần Quang Thuận, là một Cư sĩ Giáo sư, đã từng đảm nhiệm rất nhiều Chức vụ trong Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất và ngoài Xã hội, Giáo sư đã trọn đời hy hiến cho Đạo Pháp và Dân tộc. Đối với Tổ chức GĐPT, Cư sĩ Giáo sư Trần Quang Thuận, đã từng soạn nhiều tài liệu giáo dục và huấn luyện cho GĐPT, Cư sĩ Giáo Sư cũng nguyên là Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tại Quốc Nội, niên khóa 1961-1963, là giai đoạn cam go của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất và Gia Đình Phật Tử tại Việt Nam.

            Một lần nữa trong tinh thần tri ân và báo ân, Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT VN trên Thế giới thành kính nguyện cầu Chơn linh cố Cư Sĩ Giáo sư Tâm Đức Trần Quang Thuận, sớm đăng quan Phật Quốc

            Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Htr Cấp DŨNG NGUYÊN TỊNH Trần Tư Tín, Hội Đồng CĐ và GS BHD Trung Ương GĐPT VN tại Hoa Kỳ    

Htr Cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai, Phó TB HD GĐPT VN tại Hoa Kỳ 

***    

Tác Bạch và Cảm Tạ của TANG GIA  

 

LỄ DI QUAN Và AN TÁNG

536 lượt xem