Đại Hội GĐPT Việt Nam Tại Úc Đại Lợi

lần thứ 10  Nhiệm kỳ 2018 – 2021

Trải qua 10 lần mùa ĐAI HỘI GĐPT Úc Đại Lợi vào các ngày 25,26.27 tháng 12/2017  anh chi em Huynh trưởng các cấp đã trùng phùng để chuẩn bị cho một tương lai mới .  GĐPTVN tại Úc Đại Lợi nay bước qua một giai đoạn mới  trưởng thành theo thời gian, trưởng thành về tinh thần đoàn kết, về niềm tin, ý chí, tình thương và phụng sự lý tưởng.

Với tổng số trên một nghìn Đoàn Viên bao gồm Huynh Trưởng, Đoàn sinh các cấp một số lượng không lớn so với các Ban Hướng Dẫn quản hạt khác khắp nơi trên thế thế giới nhưng hạnh phúc thay anh chị em trên dưới một lòng hòa hợp thương yêu gắn bó đi trên con đường vui, bên nhau dựng xây lý tưởng theo truyền thống cha anh đã chỉ dạy..

Lễ Khai mạc Đại Hội đã diễn ra trong niềm hân hoan vô biên với sự hiện diện chứng minh của 7 vị Hòa Thương Thương Tọa Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni, thành phần quan khách là những thiện hữu tri thức trong Cộng Đông Người Việt Ty Nan, Đại Diện Hướng Đạo tại Hải Ngoại, Cựu Huynh Trưởng  thân hữu phụ huynh, 93  Đại Biểu chính thức 5 và Đại Biểu dự thính.

Ngoài Lễ Hiệp Kỵ để tưởng nhớ đến các bậc tiền bối hữu công Đại hôi đã đã diễn ra 3 ngày với 10 khoáng đại gồm có:

  •  Tiền Hồi Nghị
  • Tổng Kết – Kiểm Điểm Sinh Hoạt BHD Nhiệm Kỳ 2014-2017
  • Cải Tiến Mô Thức Ứng Dụng Chương Trình Tu Học
  • Sinh Hoạt Hội Đồng Cấp
  • Hành Chánh Trong GĐPT
  • Cải Tiến Chương Trình Để Tạo Sinh Khí Trong Sinh Hoạt
  • Tu Chính Nội Quy
  • Công Cử Tân Ban Hướng Dẫn
  • Thảo Luận Đề Án Sinh Hoạt BHD Nhiệm Kỳ 2018-2021
  • Quyết Nghị & Tổng Kết Đại Hội

Thông qua các phiên họp khoán đại, đặc biệt là Tiền Hội Nghị, Tổng Kết Nhiệm Kỳ 2014 – 2017 Hội nghi đã thẳng thắn phê bình nhận xét đánh giá trong 4 năm qua của mỗi thành viên trong BHD nhằm khuyến tấn và tăng cường hiêu năng cho giai đoạn 2018-2012.

Khoán đại Tu Chính Nội quy đươc tăng cường cơ cấu “ Hội Đồng Cố Vấn “ để cùng BHD thực thi các chủ trương đường hướng cấp lãnh đạo và hành hoạt theo truyền thông cố hữu củ tổ chức .

Khoán đại công cửTân Ban Hướng Dẫn đã được diễn ra trong tinh thần lục hòa và đã đạt được kết quả tốt đẹp trong lich sử công cử BHD UĐL lần đầu tiên hầu hết các Ủy Viên đều tự nguyện ra ứng cử thay vì đề cử “ năn nỉ” như bao lần Đại Hội, đây chính là lúc HTr đã thể hiện ý thức trách nhiêm đối với tổ chức, riêng trường hợp Htr Trưởng Ban Hướng Dẫn Nhiêm Kỳ 10 cũng thú vị , dù anh không ra ứng cử nhưng đại diện thể 3 Miền đồng lạt đề cử và  kết quả đầu phiếu kín 100% tín nhiệm anh tiêp tuc điều hành. Kết Quả :

Ban Thường Vụ:

Trưởng Ban:                          HTr Cấp Dũng Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa

Phó Ban Ngành Nữ:              HTr Cấp Tấn Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Phó Ban Ngành Nam:           HTr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn

Tổng Thư Ký:                        HTr Cấp Tấn Thiện Hòa Phùng Thị Thái Hiền

Phó Tổng Thư Ký:                HTr Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa

Thủ Quỹ:                               HTr Cấp Tín Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng

UV Nội Vụ:                            HTr Cấp Tấn Nguyễn Văn Vinh

UV Tổ Kiểm:                         HTr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh

UV Nghiên Huấn Tu Thư:   HTr Cấp Tấn Tâm Thọ Nguyễn Thượng Dật

Các Ủy Viên:

UV Doanh Tế:                  HTr Cấp Tín Thiện Hoa Hoàng Trúc Quỳnh

UV Xã Hội:                      HTr Cấp Tín Thiện Phương Võ Thị Hồng Loan

UV Báo Chí:                    HTr Cấp Tín Vạn Niệm Lê Minh

UV Văn Mỹ Nghệ:          HTr Cấp Tín Minh Trí Phan Công Quan

UV Thông Tin:                HTr Cấp Tín Vạn Tân Phạm Duy Khang

UV Hoạt Động Thanh Niên:  HTr Cấp Tín Diệu Anh Hồ Hoàng Trâm

Trưởng Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết:  HTr Chúc Nguyên Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Ban Đại Diện Miền Tâm Minh:  HTr Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng

Trưởng Ban Đại Diện Miền Thiện Minh: HTr Thiện Hương Diệp Thị Nga

Tổng cộng là 18 thành viên.

Đại Hội đã Bế mạc trong niềm hoan hỷ, lục hòa, nguyện ước viên thành. Kính lạy Tam Bảo, Chư Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho anh chị em chúng con sở nguyện viên thành.

Xin mượn một câu cuối trong bài ca Mừng Đại Hội để kết thức bảng tường trình để Lam viên .

Nguồn: http://gdpthaingoai.org

 

940 lượt xem