Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu Cố Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận tại San Jose,California

Lễ Tưởng niệm và cầu siêu truy tán công đức cố cư sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận tại Tịnh Xá Ngọc Hòa, thành phố San Jose, miền bắc California, Hoa Kỳ do Thượng tọa Thích Nhật Huệ, tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên GHPGVNTNHK làm trưởng ban tổ chức vào ngày 14/1/2018. Với sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni,hiện diện của GĐPTVN tại Hoa Kỳ,quý Huynh Trưởng Hội Đồng cấp Dũng cố vấn BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ,GĐPT Thiện Tâm tại trú xứ,đại diện các tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo,Cao Đài,các Hội Đoàn.

Tin Ảnh: Truyền Thông Trang Nhà GĐPTVN tại Hải Ngoại

344 lượt xem