Tưởng niệm Húy Kỵ lần thứ 9  ngày 23/03/2018

Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Huệ, Cao Chánh Hựu

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tại Hải Ngoại

( nhiệm kỳ 1,2,3 từ năm 1997 – 2012)

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT VN tại Hải Ngoại

Thành kính TƯỞNG NIỆM HÚY KỴ LẦN THỨ 9

Cố HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

***

Vài HÌNH ẢNH về anh TÂM HUỆ

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải ngoại khóa I, 1997-2000

Trại Trưởng Trại Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại , Trại Vạn Hạnh đầu tiên tại Hải Ngoại.

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải ngoại khóa II, 2000-2004

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải ngoại khóa III, 2004-2008

Là Huynh Trưởng ở Hải Ngoại đầu tiên thọ cấp Dũng tại Ấn Độ năm 2004

Nguồn: http://gdpthaingoai.org

480 lượt xem