BHD GĐPT Bình Thuận : Trại Bay Ngày Hạnh GĐPT TX La Gi

Chủ Nhật ngày 1/4/2018 Ngành Nữ GĐPT Thị Xã La Gi tổ chức Trại Bay – Kỷ Niệm truyền thống Ngành Nữ Ngày Hạnh. Ôn lại truyền thống và đọc tiểu sử chị Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc tri ân những đóng góp to lớn và lấy đó làm động lực cho toàn thể Lam viên ngành nữ noi theo tấm gương của chị. Công, dung, ngôn, hạnh vẹn toàn -Trí đức song tu, Dũng Bi nhập thế.

Một ngày thật vui với trò chơi lớn vượt những đồi thông dốc cát, biển xanh trong nắng dịu dàng… tiếng cười trong veo không dứt với những trò chơi nhỏ tăng thêm tinh thần đoàn kết, khéo léo và lồng vào đó những câu giáo lý, những bài học căn cơ của người đoàn sinh gia đình Phật tử nào cũng ghi nhớ.

Chúng thành kính tri ân quý Sư thầy, Ni cô đạo hạnh đã chia sẽ những khó khăn và là những gốc bồ đề che mát để chúng con vượt qua những chứng duyên nghịch cảnh này.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hạnh Bình Thuận 2018

 

 

 

 

510 lượt xem