Tu học là nền tảng để tăng trưởng Giới-Định-Tuệ làm tư lương cho người Huynh Trưởng GĐPT trong sứ mệnh giáo dục các thế hệ đàn em trưởng thành trong ngôi nhà Phật Pháp, hầu chuyển hóa những tập khí vô minh phiền não, thành tựu được bản nguyện của mình trong lộ trình hướng đến sự an lạc. Do vậy, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã tổ chức tu học bậc Lực định kỳ cho Huynh Trưởng theo bậc học từ năm thứ I đến năm thứ V theo hình thức “TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG BÁT QUAN TRAI GIỚI”.

Trong đêm 20 và rạng sáng ngày 21/4/2018, Huynh Trưởng học viên bậc Lực từ các tỉnh/thành/thị vân tập về Tuệ Quang tu viện tại Sài Gòn đông đủ theo tinh thần văn thư của Ban Hướng Dẫn.

Đúng 07g00 ngày 21 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 6 tháng 3 năm Mậu Tuất) toàn thể Huynh Trưởng học viên hiện diện trang nghiêm tại giới trường, cung nghinh Hòa Thượng Thích Lưu Thanh – thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ quang lâm khai pháp và truyền thọ Bát Quan Trai giới.

Trong suốt khóa tu, các Giới Tử được tu học các bộ kinh Kim Cang, Thắng Man, Lăng Nghiêm và Triết Học Hoa Nghiêm do quý Hòa Thượng, Thượng Tọa giảng sư trong Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN thân lâm thuyết giảng.

Ngoài thời khóa tu học, các Giới Tử còn được Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Giới dẫn dắt huân tu trong các khóa lễ Sám Hối, kỳ nguyện hồi hướng công đức kỳ siêu Hiệp Kỵ, Tọa Thiền, Bố Tát…

Sau một ngày đêm thanh tịnh tu trì nghiêm cẩn, các Giới Tử đã xã giới trong niềm hỷ lạc để rồi sau đó cùng nhau nhanh chóng vân tập về Quảng Hương Già Lam tham dự Đại Lễ Hiệp Kỵ truyền thống, tưởng niệm anh linh Chư Thánh Tử Đạo, chư liệt vị Tiền Bối Hữu Công, Sáng Lập, Ân Sư, Cố Vấn, Bảo Trợ, Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPTVN quá cố trong ngày húy nhật Cư Sĩ Tiền Bối Sáng Lập Viên Tâm Minh – Lê Đình Thám.

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1500 lượt xem