Cũng như mọi năm trước, mặc dù đa đoan Phật sự cho ngày lễ Hiệp Kỵ truyền thống toàn quốc từ sáng sớm đến những cuộc họp ngắn nhưng mở rộng vào buổi chiều; Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam quốc nội vẫn tổ chức viên thành lễ thọ cấp Tấn cho các Huynh Trưởng tân thăng năm 2018 vào rạng sáng ngày 22 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 7 tháng 3 năm Mậu Tuất) vào hồi 05g00 tại đại hùng bảo điện Tu Viện Quảng Hương Già Lam ở Sài Gòn, Việt Nam.

9 Huynh Trưởng tân thăng đã phát nguyện trước Tam Bảo và tổ chức thọ lãnh bổn phận, trách nhiệm của một cấp bậc sát với cấp bậc tối cao trong tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam dưới sự ưu ái chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Huyền – Chánh Thư Ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ thay mặt cho Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; và được Huynh Trưởng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Ban thường trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam, Tổng thư ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thay mặt tổ chức GĐPT Việt Nam thừa nhận lời phát nguyện thọ cấp Tấn của các HTr được Tân thăng

Hiện diện trong buổi lễ thọ cấp, về phía Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới là Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, Phó Trưởng Ban Ngoại vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, cùng với sự hiện diện của quý anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, quý anh chị Huynh Trưởng thành viên hữu quan và trên cấp đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam quốc nội tham dự.

Nghiêm cẩn trong những nghi thức truyền thống hết sức trang trọng và thiêng liêng, buổi lễ phát nguyện thọ cấp đã kết thúc trong niềm hoan hỷ chung nhưng lại khá trầm lắng đối với những Huynh Trưởng cấp Tấn vừa tân thăng, bởi họ đang ưu tư khi một hạt bồ-đề được tổ chức tin tưởng gắn thêm bên vai hôm nay sẽ gánh thêm bao trách nhiệm nặng nề trước hoàn cảnh đủ cả thuận duyên, nghịch cảnh hiện thời của tổ chức; đối với sự suy thịnh, tồn vong của tổ chức áo lam thân yêu mà họ đã gần trọn một cuộc đời tôn thờ, hy hiến và phụng sự bao năm tháng./.

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

2259 lượt xem