BHD GĐPT Đồng Nai:

tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020

      Thực hiện thông tư của BHD TƯ. Sáng ngày 17/06/2018 BHD GĐPT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kì 2016 – 2020

tại hội trường BHD ĐN – chùa Long Thọ.

 

   Hội nghị được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Tâm Trưởng ban Cố Vấn GĐPT Đồng Nai. Anh Nguyên Tích – Hồ Lai Chiến trưởng BHD GĐPT Tỉnh Đồng Nai cùng với 2 anh chị phó ban ngành nam và ngành nữ đồng chủ tọa buổi lễ. Cùng sự hiện diện của các anh chị ban viên BHD,Huynh trưởng  các hội đồng cấp ,Gia trưởng, ban huynh trưởng các đơn vị cùng về tham dự .

     Lễ khai mạc bắt đầu , Hòa thượng Thích Huệ Tâm ban đạo từ tán dương tinh thần tu học và phụng sự của các huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT . Sách tấn tinh thần tu học- sinh hoạt toàn thể huynh trưởng ,khắc phục và phát huy các ưu khuyết điểm trong nữa nhiệm kỳ qua.

     Sau phần phát biểu khai mạc của anh Nguyên Tích trưởng BHD tỉnh, thư ký BHD tỉnh đọc báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và bản  thảo đề án nữa nhiệm kỳ còn lại.

 Nội dung hội nghị nhằm :

  • Sơ kết 2 năm thực hiện các công tác phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020
  • Đúc kết những việc đã làm được , rút ra ưu khuyết điểm trong quá trình thực hiện, tìm các biện pháp để khắc phục những khó khăn thiếu sót còn lại.
  • Tiếp tục thực hiện các kế hoạch còn lại của nhiệm kì 2016 – 2020.

      Tại hội nghị các huynh trưởng đại biểu đã phát biểu sôi nỗi góp ý ,thảo luận về quá trình thực hiện phật sự trong nửa nhiệm kỳ qua, góp ý và tìm ra phướng hướng để khắc phục triệt để hoàn thành kế hoạch còn lại.

       Sau cùng là phần trao quyết định thành lập Ban đại diện Huyện Cẩm Mỹ. Xin chúc mừng Anh Hồ Vũ Bình nhận lãnh chức vụ mới và chịu trách nhiệm thành lập  cơ cấu nhân sự BDD Huyện Cẩm Mỹ.

   Hội nghị  được kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày trong tinh thần hoan hỷ.

Ban bảo trợ Tỉnh Đồng Nai cùng về tham dự hội nghị:

Trưởng BHD Tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc

Trao đổi,  đóng góp ý kiến cùng các Huynh trưởng Tỉnh Đồng Nai

Trưởng BHD Tỉnh ĐN trao quyết định thành lập Ban đại diện Huyện Cẩm Mỹ cho Anh Hồ Vũ Bình

Hồi hướng – Kết thúc hội nghị

VP.BHDĐN

418 lượt xem