Thường Niên Kỵ Nhật Chị Trưởng Không Liên.

Sáng mồng 4 tháng 5 tại chùa Thuyền Lâm, Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên cùng với gia đình chị Không Liên – Nguyên cựu Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam. Nguyên cựu Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên.Tề tựu về chùa Thiên Lâm tổ chức tưởng niệm ngày Húy Kỵ lần thứ 24.

Trong khói hương mặc niệm, quý Anh Chị đã ôn lại và nhắc nhở cho thế hệ sau biết về những hành hoạt và những cống hiến cho sự trường tồn của GĐPT Việt Nam của Chị Không Liên. Quý Thầy đã từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh và hộ niệm buổi Lễ Húy Kỵ lần thứ 24 thập phần hoàn mãn.

Đóa Sen trắng của người con gái Huế

Tỏa dịu dàng theo ngày tháng hương bay

Mái nhà Lam vun đắp đến hôm nay

Xin nguyện mãi trường tồn cùng thế giới…

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

VP BHD Thừa Thiên thông tin.

328 lượt xem