GĐPT Dak Lak: Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020

 

Thực hiện nội dung thông tư số : 18.038/HDTƯ/P.TB.ĐH ngày 25-4-2018 của BHD.TRUNG ƯƠNG GĐPT.VN . BHD.Đaklak đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2020 nhằm đánh giá những kết quả hoạt động đã qua , hoạch định chương trình sắp tới . Chương trình được tiến hành vào lúc 09h00 ngày 03-6-2018 với thành phần đầy đủ gồm toàn ban BHD.các ban viên , huynh trưởng có cấp và BHT các gia đình trong toàn tỉnh .

Mặc dù thời tiết không thuận lợi số lượng tham dự chỉ tương đối nhưng hội nghị được tiến hành trên tinh thần đoàn kết và đạt nhiều thành tựu viên mãn .

Vp BHD GĐPT Dak Lak

Sau đây là những hình ảnh hội nghị :

555 lượt xem