Kì thi bán niên kiên trì định  ngày 9/9/2018 của BHD GĐPT Đồng Nai, với tổng số 69 trại sinh kiên trì định .Qua  trạm xuất phát từ lúc 7giờ 30 phút tại chùa Long Thọ trại sinh đi đến:

 Trạm 1 là chùa Quảng Hạnh kiểm tra bộ môn hoạt động xã hội dươi hình thức khảo sát vấn đáp
Trạm 2 là chùa Huyền Trang kiểm tra bộ môn hoạt động thanh niên dưới hình thức thi vấn đáp + thực hành dựng lều trại,làm cầu qua sông…
Trạm 3 cũng ở chùa Huyền trang trại sinh được kiểm tra bộ môn văn nghệ dưới hình thức khảo sát vấn đáp về cách thưc sáng tác , trò chơi, tập bài hát , tập kể chuyện….
trạm 4 Chùa Kiến Cơ Am trại sinh được kiểm tra bộ môn phật pháp dưới hình thức thi trắc nghiệm .
sau phần thi các trại sinh còn được nghe thời pháp của Đại đức Thích Tậm Anh. kết thúc kì thi bán niên kiên trì định và dây thân ái vào lúc 17g cùng ngày

510 lượt xem