Huynh Trưởng Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc trong tình trạng sức khỏe suy yếu hiện được điều dưỡng tại bệnh viện (Ảnh: Quảng Thọ)

659 lượt xem