Các anh chị BHD GĐPTVN trên Thế Giới ghé thăm Huynh Trưởng cấp Dũng  Tâm Đăng, Trưởng BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại

Hội ngộ anh chị em GĐPTVN tại Hoa Kỳ – nam California

Ghé thăm nhà anh Truởng BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ và hội ngộ anh chị em  tại Bắc California

Thăm Anh  Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Vinh

Ghé thăm GĐPT Thiện Tâm,Thành Phố San Jose

Ghé thăm GĐPT Chánh Tâm. Thành Phố Hayward


GĐPT Ngọc Nhiên hội ngộ với các anh chị BHD GĐPTVN trên Thế Giới tại Dallas,Texas

Hội ngộ GĐPT Từ Vân tại nhà anh Quảng Dũng, Uỷ Viên Truyền Thông BHD GĐPTVN trên Thế Giới và Hải Ngoại

Ghé thăm chị Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Minh

Hội ngộ anh chị em áo lam tại Thành Phố Houston,Texas

Hội ngộ GĐPT Miền Thiện Hoa, Bang Michigan

Các đơn vị GĐPT Miền Thiện Hoa chào đón quý anh chị BHD trên Thế Giới ghé thăm

      

582 lượt xem