Hình fangage GĐPT Việt Nam

CÁO TANG

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới nhận được tin:

Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI
Pháp danh: QUẢNG HIỀN, Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự HẢI ĐỨC

Sinh năm: 1950 (Canh Dần)
Là Hiền Thê của HTr Cấp Tấn NGUYỄN VĂN NUÔI, Pháp danh TÂM DƯỠNG

Phú tá Ủy Viên Nghiên Huấn – Tu Thư BHD GĐPT VN Trên Thế Giới

Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương, Phó Trưởng ban Điều Hành BHD Biên Hòa

Thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 8h25 ngày 21 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 29.10.2018).

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
– LỄ NHẬP QUAN: cử hành lúc 05h00 ngày 22 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 30.10.2018).
Linh cửu quàn tại: Thiền Viện Tuệ Quang, số 13 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.
– LỄ KHIỂN ĐIỆN – DI QUAN: cử hành lúc 6h30 ngày 24 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01.11.2018).
Di quan đến hỏa táng tại đài hóa thân Phúc An Viên, Quận 9.

Nhất tâm cầu nguyện chơn linh Huynh trưởng LÂM THỊ VUI vãng sanh Phật quốc.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

 

310 lượt xem