Vào ngày 23 tháng 9 năm 2018, GĐPT Khánh Sơn (thuộc BHD.GĐPT Đồng Nai) tổ chức Kỷ niệm Chu niên lần thứ 20 của đơn vị. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu Thích Huệ Tâm, cùng chư Tôn đức ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai.

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tích Hồ Lai Chiến, Trưởng ban BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai, thân lâm chủ tọa buổi lễ. Cùng sự hiện diện của quý Huynh trưởng: Tâm Từ Hoàng Mộng Long, Ủy viên Nội Vụ; Quảng Đạt Nguyễn Minh Thành, đại diện GĐPT tại thị xã Long Khánh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí hoan hỷ thắm đượm đạo tình.

251 lượt xem