GĐPT Khánh Hòa: Tưởng niệm 40 năm HT Thích Thiện Minh viên tịch.

Chu niên Đoàn Cựu Huynh trưởng – lần thứ 14 

———–

Thắm thoát đã tròn 40 năm trôi qua , kể từ ngày Hòa Thượng Thích Thiện Minh vắng bóng, để lại sự kính thương vô hạn trong lòng những người con Phật và dân tộc, trong đó có Phật tử Khánh Hòa nói chung và  Phật tử thành phố Nha trang nói riêng, nơi còn lưu lại nhiều ấn tích của Ngài là ngôi chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa nơi Ngài khai sáng thiền môn, cũng như Gia đình Phật tử tại Khánh Hòa xuất hiện tiếp theo những ngày màu áo Lam hiện diện trên đất Thần kinh xứ Huế, Ngài đã đem hạt giống Bồ đề về gieo trồng và vun bồi tại xứ Trầm hương nầy.

Và hôm nay tại Ngôi chùa Kỳ Viên trên đỉnh đồi Sinh Trung,  đàn con nhiều thế hệ từ bốn phương trời quy tụ, hòa chung một tấm lòng hướng về vị tôn sư khả kính, đã cống hiến cả đời mình phụng sự đạo pháp và dân tộc, người đã mang sứ mạng truyền thừa Phật pháp đi khắp đó đây trên toàn quốc trong những năm từ 1930 đến 1975 của thế kỷ trước, và cũng là để kỷ niệm ngày đánh dấu chu niên lần thứ 14 của đoàn Cựu huynh trưởng Tâm Thị. Hiện diện trong buổi lễ có chư Tôn Thiền đức thuộc các tự viện trong thành phố Nha Trang, Hòa Thượng Thích Quảng Thiện Trụ trì chùa Hội Phước chứng minh, Quý anh chị trong Ban Thường vụ GĐPT Khánh Hòa cùng đại diện 5 đòan cựu Huynh trưởng trong tỉnh. Đặc biệt Anh Hồ Hữu Trực Trưởng đoàn Thanh niên Phật tử, dù thân bịnh cũng cố gắng có mặt chung với anh chị trong đồng phục  Áo Đà. Chị Nguyên Kế Hồ Thị Châu thay mặt đoàn Cựu Huynh Trưởng Tâm Thị trước di ảnh Tôn Sư, đã nói lên nổi niềm người con Phật khi nhắc lại hành trạng của Hòa Thượng Khai sơn tổ chức GĐPT nơi đây: “ Suốt cuộc đời Ngài đã dâng hiến trọn vẹn, phụng sự hết mình cho dân tộc, cho đạo pháp bằng cả tấm lòng vô ngại, vị tha, đại hùng, đại lực. Ngài đã đối đầu biết bao nguy nan, bạo lực của các thế lực vô minh để  nắm vững tay chèo. Lèo lái con thuyền của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vượt qua những giai đoạn khó khăn đến nơi an lành. Ngài là tấm gương sáng muôn đời cho Tăng, Ni và cả Phật giáo đồ toàn quốc  noi theo. Một ngôi sao sáng đã khuất, một Ân sư tài đức không thể viết thành lời, dù gặp bao chướng ngại trên con đường phục vụ lý tưởng, nhưng tâm nguyện Ngài không bao giờ thối chuyển. Ngày 17 tháng 9 âm lịch năm 1978, vào lúc nào không ai rõ, chỉ nghe nhắn tin Ngài đã viên tịch..,  cuối cùng Ngài đã “ Chết nhưng sự chết” của Ngài lưu danh muôn thuở. Mà hai câu đối hiện đang tôn thờ trước hương án giác linh, tại phương trượng chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa thành phố Nha Trang đã viết:

                                     “ Sanh tiền Giáo Huấn Đắc Nhân, Vô Tử Nhi Hữu Tử.

                                    Một Hậu Lưu Danh Tại Thế, Tuy Vong Giã Bất Vong”

 Đức tính Từ Bi và tinh thần vô úy của Ngài, luôn rực sáng trong tâm thức của các anh chị em đoàn sinh và GĐPT các cấp. Đoàn Cựu Huynh trưởng trong thành phố Nha Trang nầy, được vinh dự mang tên hiệu của Ngài. Để tiếp nối sứ mệnh đó Cố Hòa Thượng Thích Trí Viên đã không quản ngại bao khó khăn, để anh chị em Cựu Huynh trưởng trở về quay quần bên nhau sau thời gian xa cách, ngày 17 tháng 9 âm lịch  hằng năm là tưởng niệm Hòa Thượng Khai sơn viên tịch, cũng là ngày kỷ niệm chu niên của Đoàn “ Tâm Thị” và năm nay 2018 là  lần thứ 14. Mười ba năm trước Hòa Thượng ân sư luôn có mặt chỉ dạy, năm nay  anh chị em không còn được thấy hình dáng người Thầy  kính mến nữa. Thay mặt toàn thể Phật tử và Anh chị em GĐPT hướng về tôn ảnh của nhị vị, thành kính thắp nén tâm hương dâng lên cúng dường thành tâm đãnh lễ ”.

Hòa Thượng Thích Quảng Thiện chứng minh, trong phần đạo từ nhắc lại lời dạy của cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh thưở sinh tiền  “ Quý vị nên nhớ  những  gì làm cho xã hội   chính là làm cho Phật giáo, và những cái gì làm  cho Phật giáo là làm cho xã hội”..Hôm nay tất cả anh chị em GĐPT Khánh Hòa có mặt nơi đây, nếu soát lại thì lớp từ giả cõi trần nầy ra đi khá nhiều, ở lại còn một số ít anh chị lớn tuổi, tuy ít các anh chị đã giữ được GĐPT tại tỉnh Khánh Hòa , chẳng những thế còn phát triển nhiều ra, như hôm nay tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa nầy, anh chị tập trung về đây làm lễ tưởng niệm ân sư, thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni, xin tán dương tinh thần tôn sư trọng đạo của anh chị em, bởi lâu nay “ Việc gì cần GĐPT có, việc gì khó có mặt GĐPT ”, nhất là hiện tại người ủng hộ Phật pháp phát triển và mạnh nhất là hàng Phật tử tại gia, còn chư Tôn giáo phẩm chúng tôi, chỉ là người đi cùng đường hướng đứng ra chỉ đạo đúng con đường chánh pháp, đời đạo cho phù hợp mà thôi ”.

Sau phần hành chánh lễ tưởng niệm được tiến hành tại Tổ đường, và Thượng Tọa Trụ Trì chùa Kỳ Viên Thích Huệ Giáo  thắp nến ổ bánh, đánh dấu sự trưởng thành của đoàn Cựu Huynh trưởng “Tâm Thị” lần thứ 14 . Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau phần hồi hướng cầu gia bị.

Tâm Kim-Phước Minh  (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

184 lượt xem