Hội Ngộ Long Hoa Galang Lần Thứ IV tại Sydney, Úc Đại Lợi,

ngày 08-13/10/2018

BADEN POWELL SCOUT CENTRE
Trại Trường Hướng Đạo
 

Bình (Htr GĐPT Pháp Bảo) phụ giúp kỹ thuật Cổng trại 

Ngày 08/10 đến đất trại sớm hơn một ngày để phụ giúp trang trí, kỹ thuật

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Lễ Khai Mạc 

Chư tôn đức trước Lễ Đài
Hàng đầu từ trái: TT Thích Phước Sanh, HT Thích Tuệ Huy, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Trường Sanh, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Trí Thoát…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi
Hàng đầu từ trái: Anh Minh Ngọc, Vạn Thắng, Tâm Lễ, Tâm Thọ;
Như Liên (Canada)

Anh Quảng Dũng, Ban Sinh Hoạt trình diện trại sinh

Ba đoàn: Kim Quang, Kỳ Viên, Quan Âm trong giờ khai mạc

Lễ Phật 

Đạo từ của HT Thích Trường Sanh

Lưu niệm hội ngộ cùng Long Hoa

Tâm sự dưới cờ

Hội thảo

Lửa trại

Câu chuyện lửa tàn

Lễ hiệp kỵ

Dâng lục cúng

Tạ lễ

Đêm Hoài Niệm Galang

Dây thân ái

 

1334 lượt xem