Chị ơi. Vậy là Chị an nhiên ra đi…

Hôm gặp Chị tại kỳ Tu Bát Quan Trai tại Tuệ Quang… thấy Chị với sắc thái tuy hồng hào nhưng không hiểu tại sao em thấy trong tâm mình gặp Chị không còn dài… Tụi em trách Anh sao đưa Chị đến… thật là liều quá… Không ngờ đó là lần cuối em gặp Chị…

Hôm nay nghe tin Chị ra đi… chợt kỷ niệm cùng làm trại với Chị là trại gì em cũng quên mất… nhưng lúc đó trạm của em và Chị ở chùa Huê Nghiêm ở Thủ Đức… chị hóa vai bà già hành khất… hai Chị em cười vui…

Những lần hoc với Ôn Tuệ Sỹ tại thất của Ôn trên gác phía sau… Anh Chị là người tinh tấn nhất… còn em là thằng mà Ôn gọi là “thằng đốn ngộ”…

Gặp Chị lúc nào Chị cũng cười lạc quan vui vẻ… Dẫu biết sự ra đi là biết trước nhưng trong thâm tâm đâu đó là những sự ngậm ngùi.

Ngày Chị đi em còn ở xa chưa về… tự đáy lòng chân thành của tụi em xin mượn vài ngôn từ mộc mạc xin gởi về Chị với lòng thương kính vô cùng… Em xin hẹn Chị sáng ngày mốt em lại găp Chị dù chỉ là di ảnh tại Tuệ quang Chị nhé.

Thương kính Chị.

Em Oai

RA ĐI CẢM NIỆM

Gặp Chị có buồn cũng phải vui
Bởi vì tên Chị: Lâm Thị Vui(*)
Tên sao người vậy nhiều yêu mến
Do đó ra đi nhớ ngậm ngùi.

Cùng là Thiện Tài thọ giáo Ôn
Một lòng quy ngưỡng kính Trung Tôn
Hết dạ tu học khai tuệ giác
Ra đi an tịnh sĩ khí hồn.

Còn nhớ vai trò Đời Sống Trại
Truyền lửa vòng tròn dễ mấy ai
Thổi bùng nhiệt huyết ngời tâm sáng
Nhớ mãi… ra đi một biệt tài!

Cùng Anh đi trọn mái tình thâm
Phu thê chung thủy qua thăng trầm
Hạnh nguyện vào đời trong Lam thắm
Ra đi để lại nghĩa trăm năm.

Các con đã thọ tâm làm Trưởng
Nhìn vào Cha Mẹ mà noi gương
Đem đạo vào đời soi ngũ trược
Khóc Mẹ ra đi bao tiếc thương.

Một đời Lam đạo thường tinh tấn
Trung kiên lý tưởng nhất bất phân
Sen trắng phủ kỳ ân thù thắng
Ra đi thơm sáng đóa trong ngần.

PHƯỚC NHẪN

(*) Cố Huynh Trưởng Quảng Hiền LÂM THỊ VUI vừa xã báo thân ngày 30.10.2018 (22.9. Mậu Tuất). Chị là hiền thê của Huynh Trưởng Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI, Phụ Tá Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội).

884 lượt xem