Đề tài: Kinh Thắng Man –  Kỳ 2 

Giảng Sư: HT Thích Thái Hòa
Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam giảng tại Chùa Pháp Vân
Kinh Thắng Man liên hệ áp dụng trong Sinh hoạt GĐPT

Phần 1

Phần 2 

Xem trọn bộ 3 video clip

815 lượt xem