Nhân dịp Tiểu Tường Đức Cố Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Ân Sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Trên tinh thần tưởng niệm tri ân một một vị tăng sĩ xuất chúng, một bậc Tông Tượng trong thiền môn, một bậc Thầy khả kính suốt cuộc đời tận tụy với đạo pháp và dân tộc, luôn quan tâm dắt dìu Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2018 (nhằm  ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tuất), tại Tu viện Quảng Hương Già Lam:

– Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
– Chư tôn thiền đức Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
– Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng
– Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
– Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam
– BHD.GĐPT các tỉnh, thị lân cận, BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng,
đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ, húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

 

 

 

 

604 lượt xem