Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak

được tin cụ
TRẦN THỊ HẠNH – pháp danh NGUYÊN ĐỒNG

sinh năm Nhâm Thân
là Thân mẫu của Huynh Trưởng Trừng Thanh – Nguyễn Khắc Phúc,
Nguyên tổng thư ký của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak lak
Đã thuận thế vô thường vào lúc 15h15 tại 137-23 Oak Evenue – Flushing – Newyork – 11355.
Hưởng thượng thọ 86 tuổi
BHD, toàn thể HTr và Đoàn sinh GĐPT Dak Lak, Thành kính chia buồn sâu sắc đến HTr Trừng Thanh – Nguyễn Khắc Phúc cùng tang gia hiếu quyến. đồng Nguyện cầu hương linh TRẦN THỊ HẠNH – pháp danh NGUYÊN ĐỒNG được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

230 lượt xem