Ngày 09/12/2018, Ban Hướng Dẫn GĐPT  Bình Thuận, tổ chức lễ tổng kết – cấp chứng chỉ trúng cách bậc học trường kỳ Huynh trưởng liên huyện Lagi – Hàm tân: Bậc Định niên khóa: 2016 – 2018, Bậc Trì niên khóa: 2017 2018. Bậc Kiên niên khóa 2018

Bình Thuận, Việt Nam

553 lượt xem