Trong không khí trước thềm năm mới đón xuân Kỷ Hợi vào lúc 9h00 sáng ngày mồng 7 tháng Chạp năm Mậu Tuất 2019 , tại Chùa Thuyền Lâm Tp Huế. BHD GĐPT Thừa Thiên trang nghiêm tổ chức lễ Hiệp Kỵ nhằm tri ân chư vị Thánh tử Đạo, Tiền bối hữu công, Sáng lập viên, Cố vấn Giáo hạnh, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN quá cố. Buổi lễ trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Chơn Trí, thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội Đồng Cố vấn giáo giới GĐPTVN cùng chư Tôn Đức Tăng Chùa Thuyền Lâm đồng tham dự. Về phần chủ tọa lễ có quý anh chị Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban  và quý anh chị trong BHD về tham dự. Trong lễ có quý Bác nằm trong Ban Bảo Trợ, Cựu Huynh Trưởng và thân nhân của Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt tại Thừa Thiên cùng tham dự lễ. Nguyện chư vị Chơn linh, Hương linh được về cảnh giới an lành. Chương trình được diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự khai kinh niệm hương Bạch Phật do Hòa Thượng Thích Chơn Trí chủ sám. Cùng thời điểm đơn vị sở tại dâng hoa lên chư Phật và chư Tôn Đức và những đơn vị trực thuộc dâng vật phẩm cúng dường lên chư chơn linh nhằm để tri ân chư bậc Tiền Bối đi trước sáng lập ra tổ chức GĐPTVN cũng như chơn linh Htr và Đoàn Sinh GĐPTVN quá cố. Chương trình lễ hiệp kỵ thập toàn viên mãn Qúy anh chị cung tiễn Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức hồi liêu phương trượng. Buổi lễ hoàn mãn cùng ngày quý anh chị BHD và BBT và Htr  –  Đoàn Sinh dùng bửa cơm chay thân mật, rồi trở về trú xứ.

VP. BHD GĐPT Thừa Thiên

2471 lượt xem