THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI vừa nhận được tin buồn:

PHU QUÂN của HTr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh Là HTr Cấp Tấn Chúc Hòa Phan Hồng Chương Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL

Vãng sanh lúc: 11 giờ 14 phút Chủ Nhật, Mồng 01 tháng Chạp năm Mậu Tuất (nhằm ngày 06 tháng 01 năm 2019) tại Tư Gia, Sydney, Úc Đại Lợi. Hưởng Dương: 58 tuổi

Trong nỗi niềm mất mát to lớn của Huynh trưởng Nguyên Đề và gia quyến, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi thành kính chia buồn cùng Tang gia hiếu quyến.

Nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cùng chư Thánh Chúng, Thùy từ gia hộ, tiếp độ hương linh: Huynh Trưởng Cấp Tấn Chúc Hòa Phan Hồng Chương

Tốc xả mê đồ, vãng sanh An lạc quốc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐẠI LỢI

326 lượt xem