Vào ngày 23/12/2018 tất cả các Htr của 11 đơn vị tại Thị Xã Long khánh đã vân tập về tại tổ Đình Long Thọ để dự buổi lễ tỗng kết của Ban Đại Diện Thị Xã Long Khánh. Về tham dự buổi lễ tổng kết  có sự chủ tọa của anh Nhuận Tâm – Ngô Văn Năm Ủy viên Tổ Kiểm của Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Đồng Nai, Cùng chủ tọa buổi lễ là  Anh Quảng Đạt Trưởng Ban Đại diện GĐPT tại thị xã Long Khánh và các bác trong ban Bảo trợ của 11 đơn vị cũng có mặt đầy đủ. Cùng với sự tham gia của gần 30 HTr của các đơn vị trong thị xã. Qua bản báo cáo của năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của BĐD, đã được của HTr của các đơn vị đóng góp ý kiến rất sôi nổi để nhằm làm cho các phong trào, hoạt động của BĐD GĐPT Tại Thị Xã ngày càng phát triển hơn.

VP . BHD GĐPT Đồng Nai

257 lượt xem