Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận – Thành Kính Phân Ưu

Htr Cấp Dũng Tâm Hảo – Tôn Nữ Ngọc Lan

Tại gia Bồ Tát Giới, Pháp tự: Phước Mỹ

Sinh năm 1939 – Kỷ Mão

Cựu Uỷ Viên Thủ Qũy BHD. T.Ư GĐPTVN

Xã bỏ báo thân: 19:15, 04/02/2019

30/12/Mậu Tuất

Hưởng thọ 81 tuổi

Ban Hướng Dẫn Bình Thuận

Hội đồng Huynh trưởng các cấp

Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình Thuận

Vô cùng thương tiếc

Chia sẻ niềm đau mất mát 

Cùng tang gia – hiếu quyến 

Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh

Cao đăng Phật Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

637 lượt xem