Thêm một mùa xuân nữa lại về ,Trước thềm năm mới, hòa mình trong không khí xuân như thông lệ hàng năm. Đại diện BHD Lâm Đồng tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà. Trưởng Phái đoàn là Chị Trưởng Nguyên Thu – DươngThị Kim Ngọc tổ chức thăm viếng Chư Tôn Thiền Đức Ân Sư giáo giới trong khu vực liên Huyện Đức Trọng – Lâm Hà nơi có các đơn vị GĐPT  Tu học và sinh hoạt. Những nơi đoàn đến thay mặt cho toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà đảnh lễ thỉnh an Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh, Cố Vấn, Ân Sư, và kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức lời cầu chúc tân xuân

Pháp thể khinh an,

Tuệ quang thường chiếu,

Phật sự viên thành. 

Tại mỗi nơi các anh chị trong Phái đoàn đều lắng nghe lời chỉ dạy ân cần của Chư Tôn Đức, ghi nhận,  tán thán một số hoạt động Phật sự vừa qua. Chư Tôn Đức cũng khuyến tấn anh chị em Huynh trưởng và đoàn sinh cố gắng tinh tấn tu học làm cho tổ chức GĐPT ngày càng phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được khi tháp tùng cùng phái đoàn.

366 lượt xem