Cổng trại Kiền Trắc – GĐPT Bình Thuận Trại sinh đến đất trại

Trại sinh tập trại ca

Cung thỉnh chư Tôn Đức

Anh Tổng Thư Ký đọc quyết định thành lập ban quản trạiBan quản trại 

Anh Trưởng Ban trao còi lệnh cho Trại Trưởng Trại trưởng trao còi lệnh cho Đời Sống Trại Anh Trưởng Ban và Trại Trưởng truyền đuốc Dũng

Tặng quà lưu niệm lên chư Tôn Đức

Tặng quà lưu niệm chị Htr Cấp Tấn Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

Kết thúc phần lễ Khai mạc hồi hướng cung thỉnh chư Tôn Đức hồi liêu phương trượng

( Tiếp theo Trại Sinh chuẩn bị cho trò chơi lớn )


kết thúc hành trình chơi trò chơi lớn mang tên Kiền Trắc

Giờ bế mạc trại và trao phần thưởng

Lễ thu kỳ và trao kỳ hiệu về cho BHD Tỉnh

Truyền thông tại trại đưa tin 

848 lượt xem