Nhận được tin Thượng Tọa Thích Thiện Pháp, trú trì thiền thất Đạt Tánh khu vực Đại Tòng Lâm BRVT, là thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đã xã báo thân vào ngày 07.3.2019. Vào lúc 10 giờ ngày 09.3.2018, phái đoàn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN do Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm, Thượng tọa Thích Nhuận Thiền, Thượng Tọa Thích Chơn Thức cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong hai Hội Đồng đã quang lâm đến tang đường để viếng tang. Tháp tùng phái đoàn của Chư Tôn Đức, về phía phái đoàn của BHDTƯ.GĐPTVN do HTr cấp Dũng Nguyên Hoành-Lê Văn San, Phó chủ tịch Hội Đồng HTr cấp Dũng, Tổng Thư Ký BHDTƯ.GĐPTVN cùng quý huynh trưởng trong TV.BHDTƯ.GĐPTVN; BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu do HTr cấp Tấn Tâm Chế -Võ Hữu Khiên, trưởng BHD.GĐPTBRVT, quý HTr trong TV.BHD.GĐPTBRVT, cùng với Ban Huynh trưởng GĐPT Khánh Quảng đã đến tại tang đường tại thiền thất Đạt Tánh để lễ Phật, đảnh lễ giác linh Thượng tọa tân viên tịch, dâng lời cầu nguyện giác linh Thượng tọa cao đăng Phật quốc.

304 lượt xem