Sáng ngày mùng 7.3.Kỷ Hợi (11/4/2019), tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, Việt Nam, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã long trọng tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho các Huynh Trưởng hội đủ điều kiện tân thăng.

Quang lâm chứng minh cho buổi lễ thọ cấp là Hòa Thượng Thích Đức Thắng, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó Ban Nội Vụ Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Hòa Thượng Thích Thái Hòa, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.

Huynh Trưởng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Tổng Thư Ký, thay mặt Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chủ tọa buổi lễ.

Hiện diện tham dự còn có Quý Huynh Trưởng thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng Quý anh chị Ban Thường Vụ các Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh, thị.

Lễ thọ cấp năm nay (2019) có 9 Huynh Trưởng được tân thăng cấp Tấn.

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVNhttp://www.gdptvietnam.org

606 lượt xem