I/ GĐPTVN ĐẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM & DÂNG LỄ PHẨM CÚNG DƯỜNG:

 

II/ ĐẠI LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC:

 

III/ ĐÊM THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM
HÚY NHẬT 50 NĂM CƯ SĨ TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM

730 lượt xem