Vào ngày 14/4/2019 thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 BHD GĐPT Lâm Đồng, Ban Đại Diện GĐPT Đức Trọng Lâm Hà đã tổ chức lớp tập huấn hành chánh GĐPT cho các đơn vị trong khu vực. Đến tham dự và chủ tọa có anh Nguyên Bảo – Trần Nho tổng thư ký BHD GĐPT Lâm Đồng , chị Nguyên Thu – Dương Thị Kim Ngọc trưởng ban đại diện BHD tại khu vực Đức Trọng Lâm Hà, anh Nguyên Hải – Mào Phú Thanh Uỷ Viên Nghiêm huấn. Chị Nguyên Thu thay mặt cho BĐD tuyên bố khai mạc sau cùng anh Nguyên Bảo thừa ủy nhiệm của chị Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng động viên sách tấn tán thán tinh thần ACE LĐT thư ký các đơn vị về tham dự.

Sau đậy là hình ảnh  được ghi lại trong lớp tập huấn năm 2019 

 

600 lượt xem