Tang lễ Cố Huynh Trưởng Nguyên Lam – La Thành Tỵ:

Thỉnh Chơn Linh đảnh lễ Phật – Tổ

Tiếp tục theo chương trình Tang lễ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Lam – La Thành Tỵ, vào hồi 15 giờ chiều ngày 2/4/2019 (28.2.ÂL Kỷ Hợi), Thượng Tọa Sám Chủ Thích Quảng Tâm cùng Ban Kinh Sư đã hướng dẫn Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang Gia Hiếu Quyến kiến lập đoàn Triều Tổ long trọng thỉnh linh vị, di ảnh, lư hương Chơn Linh anh từ linh đường về đảnh lễ Phật – Tổ tại chùa Pháp Lâm trước giờ tiễn đưa nhục thân Anh trả về cho đất, nước, gió, lửa vào sáng sớm ngày mai, 29 tháng 2 âm lịch Kỷ Hợi.

Trong nghi thức lễ Phật – lễ Tổ tại chùa Pháp Lâm, Thượng Tọa Sám Chủ thành kính niêm hương bạch Phật và cùng đại chúng hộ dẫn Chơn Linh anh đảnh lễ Chư Phật, Chư Bồ Tát; đảnh lễ chư Lịch Đại Tổ Sư; đảnh lễ linh vị Cố Hòa Thượng khai sơn chùa Pháp Lâm (chùa Tỉnh Hội Đà Nẵng) là nơi mà lúc sinh tiền anh La Thành Tỵ đã một đời đi về, gắn bó trong suốt thời gian đảm trách những Phật sự của Tỉnh Giáo Hội lúc bấy giờ và đảm nhiệm các chức vụ tại Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng cũng như Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Xin kính truyền tải dưới đây một vài hình ảnh của buổi lễ do Ban Tổ Chức Tang Lễ vừa cung cấp:

780 lượt xem