Gia Đình Phật Tử Dak Lak: Nhất Tâm Cầu Nguyện

Ban Hướng Dẫn,Huynh Trưởng các cụm huyện, GĐPT Dak Lak. Phúng viếng hộ niệm, lễ báo hiếu cho cụ ông: Nguyên Nhứt – Trương Quang Cháu.

là Thân Phụ của Đại Đức Ân Sư tại gia đường thôn 12 xã Ea Tu thanh phố Ban Mê Thuột tỉnh Dak Lak

853 lượt xem