NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Môn đồ Pháp quyến thành kính khấp báo:

Ni Trưởng  THÍCH NỮ NHƯ CHÂU

Trụ trì  Tổ đình Huê Lâm (Sài Gòn) và Pháp Hoa tịnh viện (Lâm Đồng)
Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn

 Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Chánh Tâm (Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn)

Đã thu thần thị tịch lúc 09g00′ ngày 2/5/2019
Nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tổ đình Huê Lâm – quận 11 – Sài Gòn
Trụ thế  81 năm – 54 Hạ lạp.

Lễ Nhập Kim Quan lúc 17 g00 ngày 02/5/2019 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi)
Kim quan tôn trí tại Tổ đình Huê Lâm, số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, Sài Gòn.

Nhất tâm nguyện cầu Giác linh Ni Trưởng 
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

726 lượt xem