GĐPTVN trên Thế Giới Viếng Tang Lễ Cố Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

  Nhận được ai tin

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Viên tịch lúc 0 giờ 45 phút Chủ Nhật, 09 Tháng Sáu Năm 2019,

hưởng thọ 69 tuổi.

      Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Hà, đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới và Huynh Trưởng Quang Ngộ – Đào Duy Hữu Trưởng BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ đến chùa Bảo Quang, Santa Ana,California ,viếng tang, phúng điếu và cung tiễn cố Hoà Thượng Thích Quảng Thanh cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Lạc Bang giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

      

Nguồn: gdpthaingoai.org 

499 lượt xem