Ngày 23/6/2019 Huynh Trưởng GĐPT Miền Liễu Quán, Bắc California đã tiếp đón các anh chị Huynh Trưởng Ban Thường Vụ GĐPTVN trên Thế Giới: Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm (Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ),Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Quang (Tổng Thủ Quỷ) đến thăm các anh chị Huynh Trưởng cấp Dũng, các Đơn Vị GĐPT và họp mặt với Huynh Trưởng Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, các anh chị Huynh Trưởng cư ngụ tại miền bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ trong tình lam thân tình. Trước đó Huynh Trưởng Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ  BHD GĐPTVN trên Thế Giới cũng đã đến tiểu bang Texas thăm viếng các anh chị Huynh Trưởng lớn và tham dự trại họp bạn Miền Khánh Hoà, thăm viếng các anh chị Huynh Trưởng tại miền nam California.

Quảng Thọ

    Phụ Tá UV Truyền Thông BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại,đặc trách truyền thông tại Hoa Kỳ

Chị Diệu Quang thăm anh Tâm Vinh

Thăm anh Tâm Duy

Chị Diệu Quang ghé thăm GĐPT Thiện Tâm,San Jose

Chị Diệu Quang ghé thăm GĐPT Chánh Tâm, Hayward và chụp hình lưu niệm với chị Trưởng Ban BHD GĐPT Miền Liễu Quán

Anh Tâm Kiểm ghé thăm GĐPT Chánh Tâm, Hayward

Chị Diệu Quang ghé thăm GĐPT Chánh Đức tại chùa của Hoà Thượng Thái Siêu

Vài Hình Ảnh anh Phó Ban BHD GĐPTVN trên Thế Giới thăm viếng tại bang Texas và Nam California, Miền Quảng Đức.

Tham dự Trại Họp Bạn Tứ Ân,Miền Khánh Hoà, Texas

Thăm chị Tâm Minh

Thăm anh Tâm Đăng tại nam California

Thăm anh Tâm Hoà

Họp mặt các anh chị tại miền nam California

1103 lượt xem